BAO NHIÊU BẠN. BẤY NHIÊU QUÀ TẾT.

Mời bạn bè mở thẻ Timo. Cùng nhau nhận quà Tết.