Giáng Sinh đến rồi. Timo đi thôi!

Vừa không mất phí, vừa được nhận quà.