Bao nhiêu bạn, bấy nhiêu quà Giáng Sinh

Mời bạn bè mở thẻ Timo. Cùng nhau nhận quà Giáng Sinh.