TRẢ GÓP QUA THẺ TÍN DỤNG

Chuyển đổi trả góp và thoải mái tận hưởng các kỳ hạn thanh toán*

*Để đủ điều kiện tham gia chương trình trả góp, Quý khách bắt buộc phải là chủ Thẻ tín dụng Timo.