TIẾT KIỆM MỤC TIÊU GOAL SAVE

Hiện thực hoá các mục tiêu ngắn hạn bằng cách tiết kiệm ngay hôm nay.
Rút tiền bất cứ lúc nào mà không cần lo lắng về việc mất lãi suất.
*Lưu ý: sản phẩm này hiện chỉ áp dụng với khách hàng Việt Nam.