Điều khoản và Điều kiện Chương trình Khuyến mại NGÀN ƯU ĐÃI CÙNG XUÂN TIMO