Thank you | Timo
mở tài khoản ngân hàng plus

Đăng ký thành công

Pre-register successful

Cảm ơn! Chúng tôi đã nhận được thông tin đăng ký. Timo Plus sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất khi Timo Plus ra mắt. 
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Timo Plus qua kênh: 

Thank you! We have received your information. Once Timo Plus is launched, we will contact you as soon as possible.
In the meantime, If you have any questions, please feel free to reach out to us at: