Phần IV: Điều khoản, điều kiện liên quan khi sử dụng dịch vụ Ngân hàng số

Điều 1. Thành viên sử dụng dịch vụ Ngân hàng số:

Đối với các dịch vụ được VPBank Timo cung cấp thông qua Ứng dụng Timo (gọi chung là dịch vụ Ngân hàng số), Thành viên cam kết xác nhận như sau:

 1. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, chữ ký và các thông tin khác nếu cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật khi Thành viên thực hiện các yêu cầu liên quan đến dịch vụ Ngân hàng số.
 2. Các giao dịch Ngân hàng số có thể có rủi ro nhất định về tính bảo mật, tính liên tục không bị gián đoạn, sự cố đường truyền, điện, mạng, thiết bị, vi rút, các lỗi kỹ thuật, các nhầm lẫn, hoặc gian lận và các rủi ro khác… Thành viên xác nhận đã có đánh giá, nhận biết đầy đủ về các rủi ro có thể phát sinh. Thành viên chấp nhận thực hiện các giao dịch và đồng ý miễn trừ trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại cho VPBank Timo về mọi rủi ro phát sinh. Thành viên thừa nhận rằng tại một số thời điểm nhất định Thành viên có thể sẽ không truy cập, sử dụng và thực hiện được một số hoặc tất cả các dịch vụ mà VPBank Timo cung cấp do việc bảo trì hệ thống, lỗi đường truyền hoặc vì bất kỳ một lý do nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp bất khả kháng: hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh, bạo loạn… hoặc các hạn chế khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không có bất kỳ sự khiếu nại nào.
 3. Tự chịu trách nhiệm sử dụng và có nghĩa vụ quản lý, bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu, mã bí mật OTP và các thông tin khác liên quan đến quyền sử dụng dịch vụ Ngân hàng số của chính Thành viên.
 4. Chịu trách nhiệm vô điều kiện với các giao dịch được lập bởi tên đăng nhập, mật khẩu, mã bí mật OTP mà VPBank Timo đã cung cấp cho Thành viên, chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại xảy ra do tên đăng nhập, mật khẩu và hoặc mã bí mật OTP bị lộ, bị đánh cắp, bị lợi dụng vì bất kỳ lý do gì.
 5. Tự chịu trách nhiệm đối với nội dung thông tin và nội dung thanh toán của Thành viên qua ứng dụng. Nội dung thanh toán không được trái pháp luật và trái đạo đức, thuần phong mỹ tục. Trường hợp nếu phát hiện ra sai lệch về thông tin, thanh toán hoặc hiện tượng vi phạm pháp luật trong việc sử dụng ứng dụng thì Thành viên có nghĩa vụ thông báo ngay lập tức với VPBank Timo.VPBank Timo không phải chịu trách nhiệm đối với những giao dịch đã thực hiện trước khi nhận được thông báo của Thành viên về sự sai lệch thông tin, thanh toán hoặc hiện tượng vi phạm pháp luật đó.
 6. Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì trong trường hợp VPBank Timo chấm dứt/từ chối/tạm ngừng việc cung cấp ứng dụng cho Thành viên do lỗi phát sinh từ phía Thành viên hoặc VPBank Timo đơn phương xét thấy cần thiết chấm dứt cung cấp dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau đây: (i) Thành viên vi phạm các quy định tại Hợp đồng này; các điều khoản, điều kiện, quy định của VPBank Timo và (hoặc) của pháp luật về việc sử dụng dịch vụ, (ii) Theo quyết định, yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền, (iii) Các trường hợp liên quan đến giả mạo, rủi ro hoặc có gian lận, (iv) Có căn cứ nghi ngờ về hoạt động rửa tiền của Thành viên, (v) Khi có các sự cố do nguyên nhân bất khả kháng, vượt quá phạm vi kiểm soát của VPBank Timo.
 7. Thực thi các nghĩa vụ của Thành viên theo quy định sử dụng dịch vụ Ngân hàng số của VPBank Timo và theo quy định của Pháp luật có liên quan.
 8. Cam kết đã đọc, hiểu rõ và đồng ý về Biểu phí và các quy định sử dụng dịch vụ Ngân hàng số hiện hành của VPBank Timo, và cam kết tuân thủ đúng các quy định này đồng thời ủy quyền cho VPBank Timo tự động trích nợ Tài khoản thanh toán của mình tại VPBank Timo để thanh toán các chi phí liên quan đến sử dụng dịch vụ VPBank Timo.
 9. Có trách nhiệm cẩn trọng trong việc thực hiện giao dịch, đảm bảo quá trình thực hiện giao dịch chính xác và đầy đủ, kiểm tra kỹ các thông tin, dữ liệu trước khi gửi lệnh đến VPBank Timo. VPBank Timo không có trách nhiệm đối với các thông tin đã được VPBank Timo xử lý khỏi hệ thống.
 10. Thực hiện các giao dịch trong hạn mức quy định của VPBank Timo và luôn đảm bảo có đủ tiền trong tài khoản thanh toán khi các giao dịch chuyển tiền được VPBank Timo xử lý. VPBank Timo không có trách nhiệm đối với các giao dịch không xử lý được do Thành viên không đảm bảo đủ tiền trong tài khoản thanh toán hoặc vượt quá hạn mức.
 11. Thành viên thông báo nhanh nhất cho VPBank Timo (bằng cách gọi điện tới VPBank Timo Care hoặc trực tiếp tới VPBank Timo Hangout) khi phát hiện hoặc nghi ngờ việc truy cập trái phép, lộ chữ ký điện tử , tài khoản truy cập, các hiện tượng giả mạo, gian lận khác.
 12. Bất kỳ lệnh/giao dịch nào được thực hiện và ghi nhận, lưu giữ trên hệ thống của VPBank Timo được coi là có hiệu lực và có giá trị ràng buộc đối với Thành viên sau khi VPBank Timo kiểm tra tính xác thực của lệnh/giao dịch bằng việc kiểm tra đúng tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP và/hoặc các yếu tố định danh khác. Các tài liệu, chứng từ, dữ liệu liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và/hoặc giao dịch giữa VPBank Timo và Thành viên, các số liệu được ghi chép, xác nhận và lưu giữ bởi hệ thống của VPBank Timo sẽ là bằng chứng về việc giao dịch của Thành viên với VPBank Timo và có giá trị pháp lý. Đối với các lệnh giao dịch phải có chứng từ gốc kèm theo quy định của pháp luật hoặc VPBank Timo, lệnh giao dịch chỉ được coi là có hiệu lực và được thực hiện khi VPBank Timo nhận đủ các chứng từ gốc kèm theo.
 13. Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì trong trường hợp VPBank Timo chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho Thành viên do lỗi phát sinh từ phía Thành viên hoặc VPBank Timo đơn phương xét thấy cần thiết chấm dứt cung cấp dịch vụ.
 14. Thành viên đồng ý nhận tin nhắn/thư điện tử của VPBank Timo gửi tới để nhận mật khẩu OTP; thông báo các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi của VPBank Timo; thông báo về các giao dịch/giá trị giao dịch đã được thực hiện/thông báo biến động số dư tài khoản/tiền gửi… và các thông báo khác phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ, giao dịch với Thành viên. Thành viên đồng ý rằng, VPBank Timo được quyền chủ động quy định về mức giá trị giao dịch/mức biến động số dư tài khoản/tiền gửi… sẽ được VPBank Timo gửi tin nhắn, thư điện tử tới Thành viên. Mức giá trị giao dịch/mức biến động số dư tài khoản/tiền gửi… được thông báo sẽ được VPBank Timo công bố công khai trên website của VPBank Timo từng thời kỳ.
 15. Thực thi các nghĩa vụ của Thành viên theo quy định sử dụng dịch vụ của VPBank Timo và theo quy định của Pháp luật có liên quan.
 16. Khi đăng ký mở tài khoản với VPBank Timo, Thành viên sẽ được kích hoạt dịch vụ Ngân hàng số VPBank Timo trên ứng dụng di động và website. Việc sử dụng tài khoản VPBank Timo và dịch vụ Ngân hàng số VPBank Timo là không thể tách rời và Thành viên không thể chấm dứt sử dụng một dịch vụ mà không chấm dứt sử dụng dịch vụ còn lại. Tên đăng nhập và mật khẩu được Thành viên lựa chọn tại thời điểm đăng ký mở tài khoản sẽ là thông tin đăng nhập dịch vụ Ngân hàng số VPBank Timo. Tên đăng nhập sẽ không thể thay đổi trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.
 17. Khi tham gia dịch vụ Ngân hàng Số, Thành viên cam kết thực hiện đầy đủ các quy trình về giao dịch điện tử do VPBank Timo quy định.
 18. Thành viên đồng ý rằng các giao dịch Ngân hàng Số sẽ được thành viên xác lập trên cơ sở sử dụng chữ ký điện tử của Thành viên. Các bên đồng ý rằng chữ ký điện tử của thành viên là chữ ký được nhận dạng, xác thực thông qua Ứng dụng Timo của VPBank Timo hoặc hệ thống khác do VPBank Timo chỉ định. Bất kỳ một hành động nào của thành viên nhằm xác lập, thực hiện các giao dịch Ngân hàng Số (như đăng nhập bằng tên đăng Nhập, Mật Khẩu; kích chọn chấp thuận/tiếp tục trên hệ thống; nhập mã OTP; nhắn tin theo cú pháp từ số điện thoại đã đăng ký với VPBank Timo; gọi điện bằng số điện thoại đã đăng ký tới VPBank Timo ….) được coi là thành viên đã sử dụng chữ ký điện tử để ký kết các chứng từ điện tử với VPBank Timo. Không phụ thuộc vào các quy định khác của Bản Điều Khoản & Điều Kiện này, thành viên hiểu và đồng ý rằng, khi thành viên sử dụng dịch vụ Ngân hàng Số, bất kỳ Yếu Tố Bảo Mật nào của Thành viên, sau khi được Hệ Thống của VPBank Timo xác nhận là hợp lệ cũng được coi là chữ ký điện tử của thành viên và thể hiện sự đồng ý, chấp nhận của thành viên đối với giao dịch Ngân hàng Số mà thành viên tham gia.
 19. chữ ký điện tử của Thành viên được tạo lập, xác thực theo quy định tại Bản Điều Khoản & Điều Kiện này có giá trị pháp lý như chữ ký bằng tay của Thành viên trên văn bản giấy và có giá trị chứng minh sự đồng ý/chấp thuận của Thành viên đối với chứng từ điện tử được ký. Thành viên theo đó sẽ có quyền và chịu sự ràng buộc đầy đủ bởi các nghĩa vụ với VPBank Timo theo quy định tại các chứng từ điện tử tương ứng, quy định của Bản Điều Khoản & Điều Kiện này, quy định của VPBank Timo và quy định của pháp luật.
 20. Tùy từng dịch vụ Ngân hàng Số mà thành viên sử dụng và giao dịch Ngân hàng Số mà thành viên tham gia, thành viên xác nhận và đồng ý rằng phương thức gửi, nhận chứng từ điện tử giữa Thành viên và VPBank Timo sẽ được thực hiện cơ bản theo trình tự sau:
 21. Thành viên sử dụng các thiết bị điện tử để truy cập vào Ứng dụng Timo của VPBank Timo (thông qua việc đăng nhập vào website và/hoặc phần mềm ứng dụng của VPBank Timo; nhắn tin, gọi điện, gửi email đến tổng đài của VPBank Timo hoặc sử dụng các phương tiện, cách thức khác để truy cập cổng cung cấp dịch vụ Ngân hàng Số của VPBank Timo) để khởi tạo giao dịch, đăng ký sử dụng hoặc yêu cầu cung cấp dịch vụ (Chỉ Thị Trực Tuyến).
 22. Tùy theo từng dịch vụ, giao dịch mà thành viên đề nghị, hệ thống Ngân hàng Số của VPBank Timo sẽ thực hiện Phương Thức Xác Thực tương ứng theo quy định của VPBank Timo để xác thực thành viên và/hoặc chỉ dẫn hoặc yêu cầu thành viên thực hiện các thao tác xác nhận giao dịch trước khi thực hiện giao dịch cho thành viên.
 23. Thành viên thực hiện các thao tác theo yêu cầu chỉ dẫn của thành viên để hoàn tất giao dịch mà thành viên đã đề nghị VPBank Timo thực hiện.
 24. Thành viên xác nhận đồng ý với các phương thức giao và nhận chứng từ điện tử như nêu tại Mục này và cam kết chịu ràng buộc với toàn bộ các chứng từ điện tử, các giao dịch Ngân hàng Số được thực hiện theo các phương thức này.

Điều 2: VPBank Timo cung cấp dịch vụ Ngân hàng số

Khi cung cấp dịch vụ Ngân hàng số, VPBank Timo cam kết xác nhận như sau:

 1. Tuân thủ các quy định về giao dịch điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của pháp luật.
 2. Đảm bảo thời gian cung cấp dịch vụ qua ứng dụng cho Thành viên 24 (hai tư) giờ trong ngày và 07 (bảy) ngày trong tuần trừ các trường hợp nêu tại Khoản 10.2 và 10.6 Điều 10 của Thỏa thuận này.
 3. Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản, các giao dịch của Thành viên theo quy định của pháp luật; Không bán, tiết lộ, rò rỉ thông tin của Thành viên khi sử dụng dịch vụ trừ trường hợp việc cung cấp thông tin được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của pháp luật.
 4. Thực hiện đầy đủ các điều khoản điều kiện thuộc trách nhiệm của VPBank Timo trong Thỏa thuận này.
 5. Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của Thành viên liên quan đến dịch vụ của VPBank Timo.
 6. Cam kết phục hồi hệ thống sau khi gặp sự cố theo quy định của NH tại từng thời điểm.
 7. Tôn trọng quyền và lợi ích của Thành viên theo Thỏa thuận này.
 8. Cung cấp đầy đủ thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng trước khi đăng ký dịch vụ VPBank Timo..
 9. Đảm bảo các nguyên tắc về cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet (đảm bảo tính bí mật, tính sẵn sàng, tính toàn vẹn, xác thực khách hàng và xác thực giao dịch, bảo vệ Thành viên) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời điểm.