Phần I: Giải thích từ ngữ

Định nghĩa

 1. VPBank/VPBank Timo/NH”: Là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. VPBank được hiểu bao gồm Chi nhánh, Phòng Giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
 2. VPBank Timo/Timo”: Là kênh Dịch vụ Ngân hàng số của VPBank cho phép Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch ngân hàng điện tử trên Ứng dụng Timo sau khi đã được định danh, mở tài khoản thanh toán và phát hành thẻ ghi nợ theo đúng quy định.

  Các sản phẩm, dịch vụ được VPBank Timo cung cấp đến Khách hàng là các sản phẩm, dịch vụ được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa VPBank và Công ty TNHH Global Online Financial Solutions (“GOFS”) và/hoặc các tổ chức khác do GOFS chỉ định. Các Sản phẩm, dịch vụ này được VPBank Timo cung cấp thông qua thiết bị điện tử được kết nối Internet và các dịch vụ không trực tuyến khác được cung cấp cho Thành viên trong từng thời điểm.

 3. “Dịch vụ”: Tùy từng trường hợp cụ thể được hiểu là (các) Dịch vụ mà Khách hàng đăng ký sử dụng, bao gồm các dịch vụ Tài khoản Thanh toán, Thẻ ghi nợ của VPBank Timo cung cấp cho Khách hàng.
 4. “Thành viên”: Là Khách hàng cá nhân, với thông tin được nêu cụ thể tại Giấy Đăng ký Thành viên kiêm Đề nghị Mở Tài khoản Thanh toán và Thẻ Ghi nợ.
 5. “ĐVCNT”: Là tổ chức, cá nhân chấp nhận thanh toán hàng hóa và dịch vụ, cung cấp dịch vụ nạp, rút tiền mặt bằng Thẻ.
 6. “CDM/ATM”: Là thiết bị mà Chủ thẻ có thể sử dụng để gửi, nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản, tra cứu thông tin giao dịch Thẻ hoặc sử dụng các dịch vụ khác.
 7. “POS”: Là thiết bị thanh toán thẻ được lắp đặt tại các ĐVCNT.
 8. “CVV/CVC”: Là mã số bảo mật được in trên Thẻ.
 9. “NAPAS”: Là Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam
 10. “Giấy Đăng ký”: Là Giấy Đăng ký thành viên kiêm Đề nghị mở tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ mà Thành viên đã ký xác nhận.
 11. “Ứng dụng Timo”: Là chương trình phần mềm cho phép Thành viên thực hiện các giao dịch tài chính đối với các tài khoản của mình tại VPBank Timo trên thiết bị điện thoại thông minh hoặc trình duyệt internet.
 12. “Điểm giao dịch”: Là Chi nhánh/ Phòng giao dịch và các Đơn vị kinh doanh khác thuộc mạng lưới của VPBank Timo (Timo Hangout) phục vụ việc gặp gỡ và thực hiện các giao dịch của Thành viên.
 13. “Pháp luật”: Là pháp luật trong và ngoài nước, hướng dẫn của cơ quan quản lý, các hiệp định liên chính phủ hoặc các thỏa thuận hợp tác liên chính phủ.
 14. “Trường hợp bất khả kháng”: Là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không dự đoán trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng tất cả những biện pháp cần thiết và sử dụng tất cả khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn hoả hoạn, động đất, lở đất, lũ lụt, dịch bệnh, thảm hoạ thiên nhiên, bạo động, rối loạn dân sự, tranh chấp lao động, hành động thù địch, cấm vận, chiến tranh, thiên tai hoặc bất kỳ sự thất bại hay gián đoạn trong liên lạc viễn thông, cung cấp điện, nước, nhiên liệu,……
 15. Các thuật ngữ viết hoa khác không được giải thích trong Bản Điều khoản & Điều kiện này sẽ được hiểu và giải thích theo các nội dung tương ứng trong Giấy Đăng ký, các sản phẩm, dịch vụ mà Thành viên tham gia trên cơ sở đảm bảo phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật.