eKYC
, ,

Những điều bạn muốn biết về việc thay đổi đối tác ngân hàng của Timo

Chúng tôi, đội ngũ chăm sóc khách hàng Timo Care hào hứng được chia sẻ với Quý khách những cập nhật tiếp theo liên quan đến kế hoạch ra mắt ra phiên bản mới và cải tiến hơn của Timo, trong…
,

Mở thẻ tín dụng online không cần chứng minh thu nhập

Mở thẻ tín dụng online (mở thẻ tín dụng trực tuyến) không cần chứng minh thu nhập là vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm hiện nay. Nhằm thu hút khách hàng sử dụng thẻ nhiều hơn, nhiều…

Điều 11. Luật điều chỉnh

1.    Điều Kiện Giao Dịch Chung này được điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2.    Nếu bất kỳ điều…

Điều 5. Thu giữ, đổi, gia hạn, phát hành lại Thẻ và từ chối chấp nhận Thẻ

1.    Thẻ bị VPBank thu giữ trong các trường hợp sau: a.    Thẻ giả. b.    Thẻ sử dụng trái phép. c.    Phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật. d.   …

Điều 6. Chấm dứt sử dụng Thẻ

1.    VPBank có quyền tạm ngưng hoặc đóng, hủy hiệu lực và thu hồi Thẻ của Chủ thẻ trong các trường hợp sau: a.       Thẻ đã hết hạn sử dụng: trước khi hết thời hạn sử…

Điều 7. Tra soát, xử lý khiếu nại trong quá trình sử dụng Thẻ

1.         Phương thức tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại của Chủ thẻ a.    Khi có nhu cầu tra soát, khiếu nại đối với các giao dịch Thẻ, Chủ thẻ trực tiếp đến…

Điều 8. Sự kiện bất khả kháng

1.         Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà mỗi bên hoặc các bên trong Hợp Đồng không thể lường trước được và không thể khắc phục được…

Điều 13. Hiệu lực

1.    Các quy định của Điều kiện giao dịch chung này có hiệu lực kể từ ngày áp dụng như nêu tại phần đầu Điều kiện giao dịch chung này. Các điều…

Điều 9. Trao đổi thông tin, cung cấp thông tin và Các điều khoản sửa đổi bổ sung

1.         KH đồng ý đăng ký nhận thông tin, sản phẩm, dịch vụ, chương trình, ưu đãi… của VPBank và/hoặc đối tác của VPBank. Kênh bán Timo sẽ thông báo cho KH các vấn…

Điều 10. Luật điều chỉnh

1.    Điều kiện giao dịch chung này được điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2.    Nếu bất kỳ điều khoản hay điều…