Điều 6. Tra cứu Và Thông Báo Khi Có Thay Đổi Đối Với Các Khoản Tiền Gửi

KH tra cứu các Khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng các biện pháp sau:

  1. Khách hàng có thể thực hiện tra cứu thông tin qua Ứng dụng Timo; Tổng đài Timo care (số 18006788) hoặc các kênh tra cứu khác do VPBankvà/hoặc Kênh bán Timotriển khai từng thời kỳ.
  2. Khi yêu cầu tra cứu thông tin Khoản tiền gửi theo các phương thức nêu trên, Khách hàng có thể đượcKênh bán Timoyêu cầu cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến Khách hàng và/hoặc Khoản tiền gửi, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan nhằm mục đích xác minh Khách hàng, thông tin tiền gửi trước khi thực hiện việc tra cứu và cung cấp thông tin tới Khách hàng. Khách hàng đồng ý cung cấp các thông tin, tài liệu, ký các giấy tờ và thực hiện các thủ tục liên quan theo yêu cầu, quy định của VPBanktại thời điểm yêu cầu tra cứu.

Biện pháp thông báo khi có thay đổi đối với Khoản tiền gửi:

Các giao dịch ghi nợ, ghi có phát sinh từ giao dịch gửi, chi trả Khoản tiền gửi sẽ được Kênh bán Timo thông báo cho Khách hàng qua email hoặc qua các biện pháp thông báo khác do VPBankvà/hoặc Kênh bán Timotriển khai từng thời kỳ.