Điều 10. Các Quy Định Khác

  1. Thời gian hiệu lực củaKhoản tiền gửi có kỳ hạn:
    KH gửi Khoản tiền gửi trong thời gian làm việc thực tế của VPBank (từ 8:00 – 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 và từ 8:00 – 12:00 Thứ 7, trừ các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của VPBank và các trường hợp bất khả kháng khác) thì Ngày gửi tiền của Khoản tiền gửi sẽ được ghi nhận đúng ngày KH thực hiện giao dịch. KH gửi Khoản tiền gửi ngoài thời gian làm việc thực tế của VPBank hoặc vào ngày nghỉ lễ theo quy định của VPBank thì Ngày gửi tiền của Khoản tiền gửi sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo của VPBank. Trong mọi trường hợp, tại thời điểm phát sinh giao dịch, hệ thống của VPBank sẽ tự động trích Khoản tiền gửi từ Tài khoản Timo Spend Account sang tài khoản tiền gửi. VPBank có thể thay đổi Thời gian giao dịch tùy từng thời điểm và thực hiện thông báo đến Khách hàng thông qua các phương thức thông báo theo quy định của VPBank từng thời kỳ.
  2. Địa Điểm Gửi Và Chi Trả Khoản Tiền GửiKH gửi tiền và nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn qua Ứng dụng Timo.
  3. Giao Dịch Không Hủy NgangKhách hàng công nhận, không hủy ngang và chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch tiền gửi có kỳ hạn được thực hiện có sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu hoặc số thẻ, mã PIN của Khách hàng qua Phương tiện điện tử của VPBank. Khách hàng không được hủy, phủ nhận, từ chối, thay đổi, thoái thác giao dịch với bất kỳ lý do nào.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply