Term Deposit - Tiết kiệm Online thông minh | Timo

Lãi suất 6.6% chạm đỉnh thị trường

Tiết Kiệm Online

Tiết kiệm với Timo tiện lợi như thế nào?

Mở tiết kiệm dễ như khuấy cà phê

KHÔNG giấy tờ phức tạp
KHÔNG mất thời gian ra chi nhánh
Chỉ cần 1.000.000 VNĐ để bắt đầu tiết kiệm

Tiền của bạn cần nơi tạm trú?

Gửi 1 tháng - Lãi vượt trội 3.9%/năm.

Chia sổ thông minh - Rút vẫn giữ lãi

Chọn chia TK Tiết kiệm thành 4 sổ nhỏ (tối đa). Rút 1 sổ vẫn đảm bảo lãi suất cho các sổ còn lại.
*Áp dụng cho TK Tiết kiệm từ 2.000.000 VNĐ.

Tất toán trong vài giây

Rút tiền về tài khoản bất cứ khi nào bạn cần chỉ với vài thao tác.

Đừng tiết kiệm thông thường. HÃY TIẾT KIỆM THÔNG MINH!

LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA TIMO

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng truy cập ứng dụng Timo để cập nhật lãi suất mới nhất theo ngày.

CÔNG CỤ TÍNH LÃI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

Số tiền gửi *

đ

Lãi suất gửi *

%/Năm

Kỳ hạn gửi *

Tháng

(*): Thông tin bắt buộc

(*) Nội dung trên có tính chất tham khảo. Vui lòng truy cập ứng dụng Timo để cập nhật lãi suất tại thời điểm hiện hành.

Lưu ý: Lãi tiền gửi ước tính theo phương thức trả lãi cuối kỳ

Số tiền lãi nhận được

0 đ

Tổng số tiền nhận được khi đến hạn

0 đ

Đừng tiết kiệm thông thường. HÃY TIẾT KIỆM THÔNG MINH!