điều kiện để vay ngân hàng

Hỏi : Ngoài thời gian nhận lãi khác nhau thì 2 hình thức tiết kiệm trả lãi trước và tiết kiệm trả lãi cuối kỳ còn khác nhau ở điểm nào nữa không?

Đáp : 

 – Kỳ hạn: trả lãi trước áp dụng tối thiểu 1 tháng, trong khi trả lãi cuối kỳ đa dạng hơn về kỳ hạn: ngày/ tuần/ tháng hoặc tùy từng ngân hàng.

 – Lãi suất: trả lãi trước thường thấp hơn so với trả lãi cuối kỳ.

 – Phương thức trả lãi: đúng như tên gọi của hai hình thức.

 – Trường hợp tất toán trước hạn thì  khách hàng hưởng lãi suất không kỳ hạn cho toàn bộ số tiền gửi trên thực tế. Ngân hàng sẽ khấu trừ phần lãi đã trả trước vào số tiền gốc trên sổ tiết kiệm của khách hàng. 

Tùy theo ngân hàng mà có thể sẽ có thêm những điểm khác riêng nhưng nhìn chung đây là những so sánh cơ bản nhất.

Hỏi : đối tượng nào được tham gia hình thức tiết kiệm trả lãi trước và đối tượng nào được tham gia tiết kiệm trả lãi cuối kỳ, lãi suất cụ thể được tính như thế nào?

Đáp :

 – Đối tượng tham gia:  Công dân Việt Nam và người Nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Số tiền lãi của từng kỳ tính lãi được tính như sau:

Số tiền lãi của một ngày được tính toán như sau:

Số tiền lãi ngày= (số dư thực tế lãi suất tính lãi)/365

Số tiền lãi của kỳ tính lãi = tổng tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.

Đối với các khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tếnhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi, được sử dụng công thức rút gọn sau để tính lãi:

Số tiề lãi = (số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x lãi suất tính lãi)/365