Hỏi : Vậy thì các yếu tố nào ảnh hưởng đến thu nhập của người dân ở quê? Ở quê tôi, người ta lần lượt bỏ quê vào thành phố kiếm tiền hết, giờ chỉ còn người già với phụ nữ, trẻ nhỏ là nhiều.

Đáp : Việt Nam khoảng 70% là làm nông nghiệp. Việc làm ở quê rất hạn chế và không có cơ hội giao thương nhiều. Trong khi muốn buôn bán lớn như vật liệu xây dựng, xăng dầu, nhà hàng… thì phải có vốn. Văn phòng, khu công nghiệp cũng ít nên việc làm ở quê khá giới hạn, mà trình độ của người dân đa phần còn thấp. Hoạt động kinh tế không phát triển lại dẫn đến không thu hút được đầu tư. Các nhà máy, xí nghiệp khó mọc lên khi vùng đó vốn chỉ thuần nông. Tóm lại, sinh ra ở quê cũng như tình trạng của Việt Nam đi lên từ nông nghiệp và chiến tranh nên còn nghèo khó, trong khi đó trình độ dân trí chưa được phát triển vì nhiều giới hạn. Các chính sách đầu tư phát triển vùng, thu hút đầu tư chưa sâu sát nên dẫn đến tình trạng cơ hội việc làm ít, năng suất thấp, thu nhập thấp. Bức tranh toàn cảnh như vậy để thấy kiếm tiền ở quê không hề dễ.

Thêm nữa, Việt Nam chỉ xuất khẩu nông sản dạng thô, chưa qua tinh chế nên lợi nhuận thấp, dẫn đến thu nhập thấp. Hàng hóa lại thiếu tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Người dân thường ham lợi nhuận trước mắt, kinh doanh nhỏ lẻ thiếu đầu tư dài hạn nên hay hùa theo trồng một loại nông sản, trái cây, đến khi thu hoạch thì chất đống không bán được vì cung lấn át cầu.

Vì vậy, mình phải xác định đầu tư con người, công nghệ lên một tầm vóc mới, để sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, làm tăng năng suất và chất lượng của hàng hóa nông sản Việt Nam, từ đó mang lại lợi nhuận cao cho không chỉ vùng quê đó mà còn cả Việt Nam nữa. Khi đó, mỗi người dân sẽ có cơ hội kiếm tiền ở quê hương mình. Việt Nam nên học theo tấm gương làm nông nghiệp của Nhật Bản, Singapore, Mỹ.

Nhà nước mình nên đưa nhiều dịch vụ về nông thôn, công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển làng nghề để tạo công ăn việc làm ở quê song song với việc đào tạo nguồn lao động có trình độ cao. Nhà nước cần chú trọng đầu tư vào các vùng nông thôn về cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế để làm nền tảng thu hút đầu tư FDI. Có thêm chính sách ưu đãi cho nông nghiệp, khuyến nông để thu hút người dân chủ động làm ăn đổi đời. Hạn chế bớt các tệ nạn như cờ bạc, mê tín dị đoan, cướp bóc ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội.