Tin tức khuyến mãi

Điều khoản & điều kiện chương trình ưu đãi "Rước đèn trăng rằm. Rước quà Timo. | 9-2019"

1. Thời gian áp dụng: Từ 03.09.2019 đến 30.09.2019 2. Phạm vi khuyến mại: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ 3. Đối tượng tham gia: – Công dân Việt Nam hoặc người đang sinh sống, làm…

Điều khoản & điều kiện của chương trình ưu đãi "Mở thẻ Timo, nhận voucher 75K" | 9-2019

1. Thời gian áp dụng: Từ 03.09.2019 đến hết 30.09.2019 2. Phạm vi khuyến mại: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ 3. Đối tượng tham gia: – Công dân Việt Nam hoặc người đang sinh sống,…

Điều khoản & điều kiện của chương trình ưu đãi dành riêng cho thành viên VLive

1. Thời gian áp dụng: Thời gian áp dụng: Từ 26.07.2019 đến 26.08.2019 2. Phạm vi khuyến mại: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ 3. Đối tượng tham gia: – Công dân Việt Nam hoặc người…

Điều khoản & điều kiện của chương trình ưu đãi "An toàn chuyến đi. Ngại chi nhận vé"

1. Thời gian áp dụng: từ 12.08.2019 đến hết ngày 12.10.2019 2. Phạm vi khuyến mại: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ 3. Đối tượng tham gia: – Chương trình này chỉ được áp dụng cho…

Điều khoản & điều kiện của chương trình ưu đãi "Thông minh là đầu tư ngay để nhận voucher Shopee 100.000 VNĐ" | 08-2019.

1. Thời gian áp dụng: từ 01.08.2019 đến hết ngày 31.08.2019. 2. Phạm vi khuyến mại: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ 3. Đối tượng tham gia: – Chương trình này chỉ được áp dụng…