khuyến mãi

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHIA SẺ THÔNG TIN ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG

Khách hàng cần phải đọc tài liệu này. Tài liệu này nêu rõ các điều khoản và điều kiện về việc Khách hàng cho phép Timo chia sẻ Thông tin định danh khách hàng cho các Đối tác. Khách hàng…

NHẬN VOUCHER SHOPEE 100.000VNĐ* KHI ĐẦU TƯ TỪ 3.000.000VNĐ

1. Thời gian áp dụng: từ 1/6/2019 đến 30/6/2019 2. Phạm vi khuyến mại: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ 3. Đối tượng tham gia: – Công dân Việt Nam hoặc người đang sinh sống, làm việc…

TRANG BỊ BẢO HIỂM. RINH VỀ QUÀ TẶNG*

1. Thời gian áp dụng: từ 1/6/2019 đến 30/6/2019 2. Phạm vi khuyến mại: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ 3. Đối tượng tham gia: – Công dân Việt Nam hoặc người đang sinh sống, làm việc…

TIMO LÊN 3. AI CŨNG CÓ QUÀ.

1. Thời gian áp dụng: từ 1/6/2019 đến 30/6/2019 2. Phạm vi khuyến mại: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ 3. Đối tượng tham gia: – Công dân Việt Nam hoặc người đang sinh sống, làm việc…

CÙNG DỰ SINH NHẬT. CÙNG NHẬN QUÀ TO.

1. Thời gian áp dụng: từ 1/6/2019 đến 30/6/2019 2. Phạm vi khuyến mại: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ 3. Đối tượng tham gia: – Công dân Việt Nam hoặc người đang sinh sống, làm việc…