SẮM BẢO HIỂM XE – KHỎE RE LƯỚT PHỐ CÙNG TIMO

 • Thời gian áp dụng

  Ưu đãi áp dụng đến 11/11/2024.

 • Đối tượng
  • Công dân Việt Nam hoặc người sinh sống hợp pháp tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, đã có tài khoản Timo trước thời điểm diễn ra chương trình và tài khoản vẫn đang hoạt động tại thời điểm diễn ra chương trình.

  Lưu ý: không áp dụng đối với nhân viên các đơn vị đối tác quảng cáo và truyền thông của Timo.

 • Nội dung ưu đãi:
  • Ưu đãi áp dụng cho sản phẩm bảo hiểm TNDS Xe Máy là hoàn tiền 40% trên mức phí bảo hiểm (không bao gồm VAT).

  * 01 lần hoàn tất mua bảo hiểm sẽ tương ứng với 01 ưu đãi và không giới hạn số lần tham gia mà mỗi khách hàng được nhận trong thời gian diễn ra chương trình.

 • Cách thức tham gia Chương trình:
  • Bước 1: Bấm vào In-app banner/Landing page của chương trình trong ứng dụng Timo hoặc trên các trang mạng xã hội của Timo (Facebook, Tiktok,…) và tiến hành mua bảo hiểm trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Bước 2: Tiến hành giao dịch mua sản phẩm bảo hiểm và thanh toán thành công.
  • Bước 3: Nhận được thông báo giao dịch thành công.
 • Quy định chung:
  1. Chương trình được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại/ưu đãi khác đang triển khai cho khách hàng Timo tại cùng thời điểm.
  2. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất hồ sơ Bảo Hiểm. Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi trực tiếp vào tài khoản Timo đã đăng ký của Khách hàng.
  3. Khách hàng nhận ưu đãi sẽ chịu các khoản chi phí phát sinh liên quan bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế liên quan, chi phí đi lại mở tài khoản và các chi phí khác có liên quan (nếu có)..
  4. Khách hàng có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục, quy trình theo quy định, điều khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ Ngân hàng số Timo.
  5. Ban tổ chức sẽ thực hiện khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của Ban tổ chức và quy định pháp luật.
  6. Ban tổ chức có thể sẽ yêu cầu khách hàng ký xác nhận bằng văn bản về nhận ưu đãi (nếu cần thiết).
  7. Trong việc xét duyệt các trường hợp được nhận ưu đãi, Ban tổ chức là người ra quyết định cuối cùng.
  8. Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện, tất cả các sửa đổi (nếu có) của chương trình.
  9. Ban tổ chức có thể thay đổi, sửa đổi các điều khoản và điều kiện của chương trình, sự sửa đổi (nếu có) sẽ được công khai thông qua địa chỉ email khách hàng đã đăng ký hoặc qua các kênh thông tin liên quan.
  10. Ưu đãi sẽ không được áp dụng trong các trường hợp sau:
   • Khách hàng thông báo từ chối nhận.
   • Khách hàng bị từ chối hồ sơ bảo hiểm đã mua hoặc không hoàn thiện đủ các bước theo yêu cầu trong thể lệ này trong thời gian diễn ra Chương trình.
   • Khách hàng không phối hợp, không thực hiện hoặc không tuân thủ các thủ tục, quy trình, quy định của Ban tổ chức chương trình.
   • Khách hàng không thỏa mãn các điều kiện nhận ưu đãi.
   • Số lượng ưu đãi hết trước khi kết thúc chương trình.
  11. Nếu có khiếu nại, tranh chấp về các vấn đề phát sinh. Vui lòng gửi về trước 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. Quá thời hạn trên mọi tranh chấp, khiếu nại sẽ không có giá trị hiệu lực giải quyết.
 • Thông tin liên hệ::
  • Hotline: 1900 55 88 91
  • Điện thoại: 024 6285 3388
  • Fax: 024.6285 3366
  • Email: info@mic.vn Web: emic.vn

  Ngoài ra, trong quá trình thanh toán phí bảo hiểm thông qua App Timo, các yêu cầu của khách hàng sẽ được hỗ trợ ngay qua: