MONEYMATE
NGƯỜI BẠN TÀI CHÍNH

Nếu một “soulmate” giúp bạn chia sẻ tâm hồn, thì một “moneymate” sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình tài chính. 

Giúp bạn an tâm trước những khó khăn, hoàn thành mục tiêu tiết kiệm và chủ động trong từng kịch bản chi tiêu.

Khi có Moneymate bạn sẽ
Luôn chủ động

Vì Timo có thể dự báo trước số tiền bạn sắp phải tiêu, giúp bạn chủ động cho từng kịch bản tiêu tiền

Ổn định tài chính

Vì Timo có thể gợi ý bạn cách phân bổ chi tiêu, giúp bạn giữ được nhịp tài chính ổn định

An tâm tiêu tiền

Vì Timo có thể theo dõi và nhắc dùm khi bạn đang tiêu quá nhanh so với kế hoạch

Đặc quyền khi bạn là Moneymate

Được tham gia các workshop tài chính cá nhân

Được phân tích chuyên sâu về tình trạng tài chính

Được báo cáo về các app thứ 3 đang có giao dịch với tài khoản Timo của bạn (Grab, Shoppe,...)

Được tư vấn tài chính 1:1 tại trụ sở Timo Hangout

Được hỗ trợ chia sẻ CV nếu bạn cần tìm một công việc mới

Được thông báo 2 lần về thời hạn thanh toán tín dụng, tránh bị đóng lãi trả trễ

Sự kiện dành cho Moneymate

Vậy bạn cần làm gì?​

Để Tomi có đủ dữ liệu để hỗ trợ bạn tốt nhất, bạn dùng Timo làm tài khoản chi tiêu hằng ngày nhé