Close

Chương trình dành cho Khách hàng đã có tài khoản Timo

50.000 VNĐ/lời mời thành công, không giới hạn

QUÀ TẶNG CHO NGƯỜI MỜI

QUÀ TẶNG CHO NGƯỜI ĐƯỢC MỜI

Voucher quà tặng 75K

Mời bạn qua ứng dụng Timo 

Mời bạn qua trang web my.timo.vn

BẮT ĐẦU MỜI BẠN BÈ CÙNG NHẬN QUÀ NGAY!

1. Thời gian chương trình diễn ra?

Đến hết 31/07/2018

2. Ai có thể tham gia?

Chương trình dành cho khách hàng có tài khoản Timo và tất cả khách hàng mới đăng ký mở thẻ trong thời gian chương trình.

3. Định nghĩa lời mời thành công?

Khi người được mời đăng ký Timo từ link chứa mã giới thiệu của người mời (ví dụ: https://timo.vn/?referredBy=ABC123) và đến nhận thẻ tại Timo Hangout trong thời gian chương trình được tính là 1 người mời thành công. 

4. Điều kiện và thời gian nhận thưởng?

- Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản Spend Account của Khách hàng trong vòng 20 ngày làm việc sau khi chương trình kết thúc. 

5. Tôi có thể rút tiền thưởng ra sử dụng không?

Tiền thưởng được Timo chuyển trực tiếp vào Spend Account của bạn. Với số tiền này, bạn có thể dùng thẻ Timo để rút tiền mặt, cà thẻ tại máy POS, hoặc dùng tiền để thanh toán các dịch vụ online, chuyển tiền hay gửi tiết kiệm,...

Câu hỏi thường gặp

Timo Hangout    

18006788 (miễn phí)

care@timo.vn