Ngân hàng Bản Việt – Chi nhánh TTKD:

Thời gian làm việc: 7:30 – 11:30 & 13:00 – 16:15 (Thứ 2 – Thứ 6)

Địa điểm: Lầu 5, Tòa nhà Ngân hàng Bản Việt, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM