Ngân hàng Bản Việt – Chi nhánh Trần Hưng Đạo:

Thời gian làm việc: 7:30 – 11:30 & 13:00 – 16:15 (Thứ 2 – Thứ 6)

Địa điểm: 135H-135Y Trần Hưng Đạo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ