Ngân hàng Bản Việt – Chi nhánh Phú Nhuận:

Thời gian làm việc: 7:30 – 11:30 & 13:00 – 16:15 (Thứ 2 – Thứ 6)

Địa điểm: 172A Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM