Ngân hàng Bản Việt – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng:

Thời gian làm việc: 7:30 – 11:30 & 13:00 – 16:15 (Thứ 2 – Thứ 6)

Địa điểm: 396A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM