Ngân hàng Bản Việt – Chi nhánh Lạc Long Quân:

Thời gian làm việc: 7:30 – 11:30 & 13:00 – 16:15 (Thứ 2 – Thứ 6)

Địa điểm: 395-397 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp.HCM