Ngân hàng Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội:

Thời gian làm việc: 7:30 – 11:30 & 13:00 – 16:15 (Thứ 2 – Thứ 6)

Địa điểm: 109 Xã Đàn, Phường, Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội