Ngân hàng Bản Việt – Chi nhánh Đông Sài Gòn:

Thời gian làm việc: 7:30 – 11:30 & 13:00 – 16:15 (Thứ 2 – Thứ 6)

Địa điểm: 37 Đường Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Tp.HCM