Ngân hàng Bản Việt – Chi nhánh Đà Nẵng:

Thời gian làm việc: 7:30 – 11:30 & 13:00 – 16:15 (Thứ 2 – Thứ 6)

Địa điểm: 267-269 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng