Timo Plus Hangout Hồ Chí Minh:

Thời gian làm việc: 08:00 – 20:00 (Thứ 2 – Thứ 7)

Địa điểm: 194D-E Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM