Timo Plus Hangout Hồ Chí Minh:

Thời gian làm việc: 08:00 – 20:00 (Thứ 2 – Thứ 7)

Địa điểm: 258 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh