Timo Plus Hangout Đà Nẵng:

Thời gian làm việc: 8:30 – 12:00 & 13:00 – 17:30 (Thứ 2 – Thứ 6) & 8:30 – 12:00 (Thứ 7)

Địa điểm: 23 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng