Goal Save - Tự động quản lý chi tiêu | Timo

Bạn có phải
CHẮT BÓP TỪNG ĐỒNG
từ giữa tháng?

Giải phóng nỗi lo cân đối chi tiêu ngay!

Hẳn bạn đã:

Chi tiêu Thông minh hơn với Timo

Quản lý chi tiêu tự động.

Cân đối tài chính dễ dàng.

Chi tiêu Thông minh hơn với Timo

Quản lý chi tiêu tự động

Cân đối tài chính dễ dàng

Tính năng Vượt trội

04_icons_01_trich-tien

Tự động trích tiền vào quỹ chi tiêu

04_icons_02_ko-ghi-chep (1)

Không tốn công ghi chép phức tạp

04_icons_03_tien-trong-quy

Luôn thấy số tiền trong quỹ

04_icons_04_mien-phi

Hoàn toàn miễn phí và sẽ luôn thế

Timo Goal Save - Tự động quản lý chi tiêu

Kể cả khi bạn siêu bận (hoặc siêu lười).