Visa của vợ/chồng có được chấp nhận không?

Có. Miễn là Visa của vợ/chồng bạn chứng minh được rằng bạn được phép sinh sống hợp pháp và liên tục tại Việt Nam ít nhất 12 tháng kể từ ngày bạn đăng ký mở Thẻ tín dụng Timo Visa.