Vì sao tôi không phải nhập mã OTP khi khóa thanh toán online?

Vì việc khóa thanh toán online đồng nghĩa với việc tài khoản và thẻ của bạn sẽ không bị lợi dụng. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn có thể giúp bạn hoàn thành thao tác này nhanh nhất có thể.