Ứng dụng Timo có thể chuyển khoản sang tài khoản nước ngoài không?

Tài khoản Timo của bạn là tài khoản thanh toán nội địa, do đó, ứng dụng Timo của bạn chưa hỗ trợ chuyển khoản đi quốc tế. Trong trường hợp bạn có nhu cầu chuyển khoản tiền đi nước ngoài, bạn vui lòng đến Ngân hàng Bản Việt để được hỗ trợ.