Ứng dụng Timo có an toàn không? Làm thế nào để tôi có thể tin tưởng giao dịch?

Thông tin khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi đảm bảo rằng tiền và thông tin của bạn luôn được bảo vệ với lớp bảo mật đa tầng tại Timo.

Với các phương thức đăng nhập sử dụng tên đăng nhập & mật khẩu hoặc Sinh trắc học, xác thực bằng mã OTP/iOTP cho các giao dịch được thực hiện trên ứng dụng và ngay cả việc khóa/mở khóa thẻ cũng được thực hiện trên ứng dụng, Timo bảo vệ mọi khách hàng.

  1. Đăng nhập: Tên đăng nhập & Mật khẩu/Sinh trắc học và Mã bảo mật.
  2. Xác thực 2 yếu tố: Tên đăng nhập & Mật khẩu/Sinh trắc học và tin nhắn SMS.
  3. Giao dịch: OTP hoặc iOTP.