Tỷ giá chuyển đổi khi tôi thực hiện thanh toán bằng tiền tệ nước ngoài là bao nhiêu?

Tỷ giá chuyển đổi từ đồng tiền nước ngoài sang đồng Việt Nam được cập nhật theo tỷ giá của Ngân hàng Bản Việt. Thêm vào đó, bạn sẽ bị tính phí 3% trên mỗi giao dịch bằng tiền nước ngoài (phí này chưa bao gồm VAT).