Trong trường hợp nào đăng ký trả góp của tôi sẽ không được duyệt?

Việc xét duyệt đăng ký trả góp sẽ được thực hiện theo quy trình của VPBank, trong trường hợp bạn không được duyệt, có thể do một số lý do ví dụ như lịch sự tín dụng của bạn.