Trích nợ tự động là gì?

Bạn vui lòng liên hệ tổng đài 1800 6788 (miễn cước) để được hỗ trợ tiếp nhận yêu cầu đăng ký trích nợ tự động.

Tính năng trích nợ tự động sẽ có hai mức thanh toán như sau:

  • Trích nợ tự động 100% giá trị dư nợ cuối kỳ
  • Trích nợ tự động số tiền thanh toán tối thiểu = 5% dư nợ cuối kỳ.

Lưu ý: Đối với mức thanh toán tối thiểu, hợp đồng tín dụng của bạn vẫn bị phát sinh lãi và những giao dịch trong kỳ sao kê tiếp cũng không được miễn lãi.