Trả tiền cho Fast Cash bằng cách nào?

Khi bạn nạp tiền vào tài khoản Timo, số tiền này sẽ tự động trả vào Fast Cash cùng với lãi suất. Nếu đã thanh toán đủ cho Fast Cash thì số còn lại sẽ là tiền của bạn.