Làm thế nào để tra soát một giao dịch thực hiện với thẻ Timo MasterCard?

Để tra soát một giao dịch, bạn hãy cầm CMND/CCCD/Hộ chiếu đến Timo Hangout gần nhất để được hỗ trợ. Thời gian xử lý trong vòng 45 ngày làm việc.