Trả góp qua Thẻ tín dụng Timo Visa là như thế nào?

Bạn có thể đăng ký trả góp trên ứng dụng Timo cho các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ tín dụng có giá trị tối thiểu 3.000.000 VNĐ với lãi suất 0%phí chuyển đổi 1%/tháng.

Ví dụ: bạn chuyển đổi giao dịch 3.000.000 VNĐ sang trả góp với kỳ hạn 3 tháng thì lãi suất và phí chuyển đổi được tính như sau:

  • Lãi suất: 0%
  • Phí chuyển đổi: 1% x kỳ hạn trả góp x giá trị giao dịch = 1% x 3 x 3,000,000đ = 90,000đ
  • Phí chuyển đổi trả góp sẽ được tính 1 lần vào kỳ thanh toán sao kê đầu tiên.

Timo chỉ hỗ trợ trả góp giao dịch Thẻ tín dụng Timo Visa trên 3 triệu VNĐ thông qua đăng ký trên ứng dụng Timo (không thông qua đơn vị trung gian / cửa hàng / trang web / máy POS nào khác).