Tôi vừa kích hoạt mã iOTP nhưng lại không khả dụng. Làm thế nào để tôi kích hoạt lại khi tôi ở nước ngoài?

Chúng tôi gợi ý rằng bạn nên kích hoạt mã iOTP trước khi ra nước ngoài vì để kích hoạt mã này bạn cần nhập SMS OTP được gửi tới số điện thoại đăng ký của bạn. Nếu điện thoại của bạn sử dụng dịch vụ chuyển vùng điện thoại và bạn vẫn có thể nhận tin nhắn khi ở nước ngoài, bạn có thể kích hoạt mã iOTP bất cứ lúc nào.
Để kích hoạt iOTP, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập ứng dụng, chọn biểu tượng (≡)
  2. Chọn Thông Báo & Bảo Mật
  3. Trong phần Mật khẩu dùng một lần (OTP), kích hoạt mục iOTP.

Bạn sẽ được yêu cầu nhập mã OTP được gửi tới số điện thoại đã đăng ký của bạn để xác thực.