Tôi phải làm gì nếu phát hiện các giao dịch lạ từ tài khoản của mình?

Đăng nhập vào ứng dụng Timo, khóa thẻ của bạn và đổi mật khẩu ngay lập tức! Sau đó hãy gọi đến hotline của Timo Care số 1800 6788 để thông báo vấn đề và được hỗ trợ thêm.