Tôi phải làm gì khi bị cây ATM nuốt thẻ của mình?

Xin chào, đầu tiên vì lý do bảo mật, hãy khóa thẻ của bạn ngay trên ứng dụng Timo, tại mục Quản lý thẻ, sau đó chọn một trong các cách sau:

  1. Cung cấp họ tên đầy đủ, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, địa chỉ cây ATM bạn bị nuốt thẻ cho nhân viên Timo để cung cấp cho bạn Thư xác nhận chủ thẻ.
    Sau đó bạn có thể đem thư xác nhận này đến chi nhánh ngân hàng quản lý cây ATM đã nuốt thẻ của bạn để yêu cầu lấy lại thẻ.
  2. Bạn có thể yêu cầu phát hành thẻ mới với phí cấp lại thẻ 50.000 VNĐ (chưa bao gồm 10% VAT).