Tôi nên làm gì nếu tôi mất điện thoại?

Tất cả những gì bạn cần làm là đăng nhập vào tài khoản Timo trên thiết bị mới hoặc qua website tại địa chỉ my.timo.vn để đăng xuất tài khoản của bạn khỏi thiết bị đã bị mất.

Nếu bạn chưa có thiết bị mới, vui lòng gọi ngay tổng đài 1800 6788 để được hỗ trợ.