Tôi nên làm gì nếu quên các thông tin đăng nhập? Tôi có thể cài lại tên đăng nhập hoặc mật khẩu trên ứng dụng và làm thế nào để thực hiện?

Bạn có thể cài lại mật khẩu hoặc truy xuất lại tên đăng nhập ngay trên ứng dụng Timo. Vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Trên màn hình đăng nhập, chọn Không thể đăng nhập
  • Bước 2: Chọn Đặt lại mật khẩu hoặc Lấy lại tên đăng nhập
  • Bước 3: Nhập các thông tin yêu cầu bao gồm số CMND/CCCD/Hộ chiếu và địa chỉ email sau đó bấm Đồng ý
  • Bước 4: Kiểm tra email và nhấn vào đường link được gửi để cài đặt lại mật khẩu hoặc lấy lại tên đăng nhập và thực hiện theo các hướng dẫn để tạo mã PIN mới/lấy lại tên đăng nhập