Tôi nên làm gì nếu phát hiện các giao dịch đáng ngờ trên tài khoản của mình?

Đăng nhập vào ứng dụng Timo, khóa thẻ của bạn và đổi mật khẩu ngay lập tức! Sau đó hãy gọi đến hotline của Timo Care 1800 6788 để thông báo vấn đề và được hỗ trợ thêm.