Tôi nên làm gì nếu máy ATM hoặc máy POS không nhận thẻ của tôi?

Đầu tiên, bạn có thể kiểm tra xem bạn có đang tạm thời khóa thẻ không và chắc chắn rằng bạn đã nhập đúng mã PIN.

Nếu bạn không khóa thẻ và đã nhập đúng mã PIN mà vẫn không sử dụng được thẻ, hãy liên hệ với Timo qua hotline 1800 6788 hoặc gửi email cho chúng tôi về địa chỉ care@timo.vn để được hỗ trợ.