Tôi nên làm gì nếu có ai đó gọi và yêu cầu tôi cung cấp mật khẩu OTP cho họ? Tôi có nên trả lời không nếu người gọi nói rằng họ gọi tới từ Timo?

Timo hoặc Ngân hàng Bản Việt KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc iOTP. Nếu bạn nhận được những cuộc gọi như thế, KHÔNG cung cấp cho người gọi bất cứ thông tin nào, thậm chí nếu người gọi báo rằng họ gọi đến từ Timo. Những kẻ lừa đảo có thể đang cố gắng đánh cắp thông tin tài khoản của bạn.