Tôi nên làm gì nếu ai đó gọi và yêu cầu tôi gửi cho họ OTP gửi đến điện thoại của tôi? Tôi có nên trả lời nếu người gọi nói rằng họ gọi từ Timo không?

Timo hoặc Ngân hàng Bản Việt KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc iOTP.

Nếu bạn nhận được những cuộc gọi như thế, KHÔNG cung cấp cho người gọi bất cứ thông tin nào, thậm chí nếu người gọi báo rằng họ gọi đến từ Timo. Những kẻ lừa đảo có thể đang cố gắng hack tài khoản của bạn.